Ảnh màu kỹ thuật số - In ấn - Photocopy - In chuyển nhiệt lên áo, ly chén bằng công nghệ hàng đầu Việt Nam

 Photocopy - In Trắng Đen 

 Photocopy - In Trắng Đen 

Giá: 220 VNĐ - 4.000 VNĐ

 PHOTOCOPY - IN TRẮNG ĐEN (VNĐ)
 Khổ giấy   A5  A4   A3 
 Loại giấy   <50 tờ   >50 tờ   <50 tờ   >50 tờ   <50 tờ   >50 tờ 
68  220  160  250  170  1,000  800
70  270  170  300  180
80  370  290  400  300
 FO màu   470  390  500  400    
 Bìa Thái   1,200  700  1,500  1,000  3,000  2,000
 Bìa thơm   2,000  1,500  2,500  2,000    
 Bìa kiếng   1,500  1,000  2,000  1,500  4,000  3,000

Liên hệ với chúng tôi

  • tamchuancompany
  • tamchuancompany@gmail.com
  • 1909843108
  • Ngân hàng Á Châu
  • 0989 219 918 - Mr. Quoc
  • 490B Phú Thọ Hoà, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Tp.HCM